Horario:
Fins de semana de 11 a 14.30 h o dia que sexa impar

Grupo de gaitas nunha actuación

O grupo de gaitas co de baile.

Posado do grupo de gaitas